ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ทุกสิ่งค่อยๆเปลี่ยนไป
คนรอบข้างกาย บางคนก็ห่างเหิน บางคนยิ่งแนบแน่น
บางคนพึ่งเริ่มต้น แต่บางคนกลับเลิกรา
เคยอยู่อย่างอบอุ่น แต่อีกไม่นานต้องแยกย้าย
เรา สังเกตได้ว่าทุกอย่างรอบข้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
บางที่ อาจไม่รู้ตัวเลยว่าที่แท้จริงตัวเราเองก็เปลี่ยนไปมากกว่าสิ่งรอบกายเสียอีก
 
PS. หน้าหนาวเข้ามาสัมผัสผิวกายแล้ว ผมชอบหน้าหนาวที่สุดในช่วงเวลานี้
โชคดีที่เกิด เชียงใหม่

Comment

Comment:

Tweet